Oseva UNI, a.s. Choceň

Trávníkové směsi řady „VV“

Trávníkové směsi řady „VV“ ze Šlechtitelské stanice Větrov představují profi-program Osevy UNI, a.s. Choceň

Směsi „VV“ navrhuje a vyrábí Šlechtitelská stanice Větrov s využitím mnohaletých zkušeností se šlechtěním trav a na základě výsledků testování domácích i zahraničních odrůd v našich klimatických podmínkách.

Speciální a luxusní trávníkové směsi řady VV jsou určené především konečným odběratelům - golfovým hřištím, fotbalovým klubům, zahradnickým a stavebním realizačním firmám atd.

Do luxusních směsí používáme výhradně partie osiv s vysokou čistotou (naše podniková norma je v tomto ohledu přísnější než standardně používaná norma EU).Dodací podmínky:


 • objednávky osiv zasílejte
  na e-mail: vetrov.stanice@osevauni.cz 
  nebo telefonicky 381 272 101
 • ceník pošleme na požádání
 • osiva zasíláme Českou poštou jako BALÍK DO RUKY
  zásilku lze sledovat na stránkách ČP
 • možnost vyzvednutí přímo na Šlechtitelské stanici Větrov
  Větrov čp. 51, 399 01  Nadějkov
 • GPS 49°30’58.79“N 14°27’59.57“E
 • prodejní doba Po-Pá 7:00 - 11:30 a 12:00 - 15:30

Směsi pro okrasné trávníky

jsou určeny pro zakládání porostů, které mají sloužit především okrasným či reprezentačním účelům a nepředpokládá se, že budou výrazněji zatěžovány. Základ směsí tvoří tenkolisté kostřavy červené a kostřavy ovčí, doplněné lipnicí luční nebo psinečkem tenkým. Vytvářejí hustý jemný drn, pěkně zbarvený po většinu vegetační sezóny. Vyšlechtění nových úzkolistých odrůd jílku vytrvalého umožnilo využít v okrasných trávnících i tento travní druh.

podrobné složení směsí

VV-1 okrasná univerzální směs

je druhově pestrá a proto schopná vytvářet pěkný trávník v nejrůznějších půdních i klimatických podmínkách. Přirozeným vývojem se v založeném porostu postupně prosadí odrůdy a druhy vhodné pro danou lokalitu. Směs je vhodná pro zásev většiny běžných okrasných trávníků.

VV-2 luxusní okrasná směs

je sestavena z nejkvalitnějších partií osiv špičkových domácích i zahraničních odrůd. Směs vytváří hustý, jemný a celoročně pěkně zelený trávník, který se navíc svou odolností vůči zátěži blíží rekreačním trávníkům. Ve směsi není zastoupen psineček tenký, proto je možné v případě potřeby zvýšit výšku kosení porostu, aniž by hrozilo nebezpečí rychlého zplstnatění trávníku.

VV-3/1 okrasná směs do sucha

má v porovnání s univerzální okrasnou směsí VV-1 výrazně zvýšený podíl suchovzdorné kostřavy ovčí (40%) a to jí umožňuje založit kvalitní okrasný trávník i na pozemcích s nedostatečnou závlahou či s nižší úrovní hnojení. Je málo vzrůstná a vytváří méně hmoty.

VV-3/2 okrasná směs do sucha bez lipnice luční

vytváří velmi homogenní a mimořádně úzkolistý porost, nenáročný na vláhu a na živiny (tzv. low-input trávník). Složení směsi pouze z kostřav červených a ovčích umožňuje ošetřit porost po zásevu selektivními graminicidy proti trávovitým plevelům a získat tak zcela bezplevelný trávník.

VV-3/3 okrasná směs s jílkem vytrvalým

je sestavená z kostřav červených (trsnatých, krátce výběžkatých i dlouze výběžkatých) a z nových úzkolistých odrůd jílku vytrvalého, které se šířkou listu blíží kostřavám červeným a vytvářejí s nimi proto dostatečně homogenní trávník. Jílek vytrvalý urychluje zapojení trávníku po zásevu, později z porostu ale částečně ustupuje, zejména při extenzivním ošetřování a malém sešlapávání.

Pro založení okrasných trávníků lze použít i golfové směsi VV-13/1 či VV-14.

Směsi pro rekreační trávníky

se používají pro zásev většiny zahradních a sídlištních trávníků, rekreačních ploch i středně zatěžovaných parkových porostů. Mají vyvážený poměr mezi úzkolistými travními druhy pro okrasné trávníky a druhy odolnými vůči sešlapávání - jílkem vytrvalým a lipnicí luční.

podrobné složení směsí

VV-4/1 univerzální rekreační směs

obsahuje 35% jílku vytrvalého, po zásevu se proto rychle zapojí a vytvoří porost s převahou jílku.. Svou odolností vůči sešlapávání se blíží hřišťovým trávníkům, je ale odolnější vůči plísni sněžné.

VV-4/2 směs pro renovaci rekreačních trávníků

je určená pro zákazníky, kteří chtějí svůj poškozený či prořídlý rekreační trávník rychle zahustit a vylepšit jeho složení dosetím nových kvalitních trávníkových odrůd.

VV-4/3 tmavá rekreační směs

nahradila v sortimentu osiv „VV“ dříve používanou tmavou směs VV-6/3. Díky zvýšenému zastoupení nových tmavých odrůd jílku vytrvalého (40%) vytváří porost barevně vyrovnanější, s rychlejším vývojem po zásevu.

VV-4/4 světlá rekreační směs

doplňuje barevnou škálu směsí pro rekreační trávníky. Zákazníci si tak mohou sami zvolit, jaký odstín trávníku si na svojí zahrádce přejí. Světlejší barvu dodává této směsi především nově vyšlechtěná odrůda jílku vytrvalého Barolympic, která vyniká i hustotou a jemností.

VV-5 speciální rekreační směs     vyprodáno

je vhodná zejména pro zásev trávníků na zastíněných a zamokřených lokalitách. 60% směsi tvoří metlice trsnatá, která vyniká mimořádnou raností, zimuvzdorností a odolností vůči zastínění.

VV-6/1 luxusní rekreační směs

má snížený podíl jílku vytrvalého, který tak po zásevu neomezuje ostatní pomaleji se vyvíjející travní druhy ve směsi a umožňuje tím vytvoření druhově pestrého plastického travního porostu. Pro výrobu směsi používáme nejkvalitnější odrůdy i partie osiv. Je vhodná pro travní koberce.

Z nabídky ŠS Větrov lze pro zásev rekreačních trávníků použít také směsi VV-11, VV-12/1, VV-12/2, VV-16/1 či VV-20

Směsi pro hřišťové trávníky

mají především odolávat sportovní zátěži. Jejich základní složku proto tvoří jílek vytrvalý, který se po zásevu rychle vyvíjí, dobře snáší sešlapávání a po poškození brzy regeneruje. Doplňkem jílku vytrvalého v hřišťových směsích je lipnice luční, která odolává poškození provozem díky svým podzemním výběžkům, navíc je zimuvzdorná, vytrvalá a poměrně suchovzdorná.

podrobné složení směsí

VV-7/1 hřišťová univerzální směs

je určena pro zakládání běžných hřišťových ploch a obdobných silně zatěžovaných trávníků. Díky výraznému podílu jílku vytrvalého ve směsi se porost po zásevu brzy zapojí, vytvořený trávník je vitální a schopný rychle regenerovat po případném poškození nadměrnou zátěží.

VV-8/1 speciální hřišťová směs

má podíl lipnice luční zvýšený na 40%, proto se po zásevu trochu pomaleji vyvíjí a potřebuje delší čas na zesílení a plné zapojení trávníku. Využívá se především pro zásev hracích ploch ligových stadionů nebo na zakládání předpěstovávaných trávníků, určených pro pokládání na hřiště.

VV-8/2 pro renovaci ligových trávníků

je určena především pro průběžné dosévání kvalitních nezaplevelených hřišťových trávníků. Předpokládáme ale, že díky svému vynikajícímu odrůdovému složení i vysokým parametrům použitých partií osiv nalezne uplatnění také při zakládání nových hřišť a tréninkových ploch.

VV-9/1 směs pro dosev hřišť

je sestavena z pěti trávníkových odrůd jílku vytrvalého a 10% směsi tvoří lipnice luční. Slouží pro dosévání poškozených hřišťových porostů. Ve výjimečných případech je možné tuto směs použít i jako náhradu univerzální hřišťové směsi při zásevu tréninkových hracích ploch.

VV-9/2 jílková směs pro dosev hřišť

je složena pouze z odrůd jílku vytrvalého, lipnici luční neobsahuje. Je učena pro přisévání hřišťových porostů s dostatečným zastoupením lipnice luční, nebo naopak pro dosev méně kvalitních trávníků, ve kterých již výrazně převažuje plevelná lipnice roční a pomalu rostoucí lipnice luční by se v takovém případě neprosadila.

Golfové směsi

řady „VV“ se vyznačují hlavně odrůdovou pestrostí a vysokou kvalitou použitých osivových partií. Směsi uvedené v ceníku představují pouze základní nabídku - po vzájemné dohodě můžeme pro konkrétní hřiště vyrobit směsi na přání nebo dovézt požadovaná zahraniční osiva.

podrobné složení směsí

VV-11 směs pro odpaliště(tees)

vytváří hustý sytě zelený trávník, který dobře odolává zátěži a rychle regeneruje po poškození. Odolnost porostu dodávají jak moderní odrůdy jílku vytrvalého (Barorlando, Barsignum a Barcristalla), tak i kvalitní lipnice luční (Barhelene a Baimpala). Kostřavy červené trávník zahušťují a dodávají mu svěží barvu.

VV-12/1 směs pro dráhy (fairways) bez jílku vytrvalého

je určena zejména pro zásev golfových drah na lokalitách s častým výskytem plísně sněžné a na sušších pozemcích, které by neměly být příliš zaplevelené širokolistými travními druhy.

VV-12/2 směs pro dráhy s jílkem vytrvalým (fairways)

je vhodné zvolit v případech, kdy se dráhy zakládají přísevem do stávajícího travního porostu, nebo na plochách původně zatravněných, případně na pozemcích silně ohrožených erozí.

VV-13/1 směs pro jamkoviště (greens)

je směsí psinečku tenkého s krátce výběžkatými a trsnatými kostřavami červenými. Představuje evropskou alternativu k monokultuře psinečku výběžkatého, běžně používané hlavně v USA. Ve směsi jsou použity nové odrůdy kostřavy červené, které tolerují i extrémně nízké kosení.

VV-13/4 směs pro jamkoviště (greens)

je určena pro golfová hřiště, na kterých je uplatňován ekologicky šetrný způsob ošetřování trávníku - omezená zálivka, nízké dávky hnojiv a minimální aplikace fungicidů. Nové špičkové odrůdy kostřavy červené tolerují nízké kosení stejně dobře jako psinečky.

VV-14 směs okolo jamkoviště (forgreens)

vytváří porost, který se hustotou blíží porostu na greenu, ale odlišuje se od něho temnější barvou a hrubší texturou, kterou mu dodává lipnice luční. Tím se green ohraničuje a zvýrazňuje.

VV-15 směs pro rafy (roughs)

je použitelná i pro semirafy. Díky výraznému podílu kostřavy ovčí a kostřav červených vytváří hustý suchovzdorný a málo vzrůstný porost, nenáročný na živiny. Směs je možné na přání obohatit i o další doplňkové travní druhy.

Směsi pro krajinné trávníky

musí vytvářet porost schopný přizpůsobit se rozmanitým půdním a klimatickým podmínkám konkrétních stanovišť, jsou proto druhově i odrůdově velmi pestré. Požadované vlastnosti jednotlivých typů krajinných trávníků (sadových, komunikačních, rekultivačních, parkových atd.) se značně odlišují, a proto se také výrazně liší receptury jednotlivých krajinných směsí.

podrobné složení směsí

VV-16/1 parková směs do sucha

je určena zejména pro trávníky pod stromy, u kterých se požaduje kromě odolnosti vůči suchu i tolerance k zastínění. Významnou složku směsi proto tvoří suchovzdorná kostřava drsnolistá. Velmi dobře se směs uplatní i na ostatních parkových plochách a na rekreačních trávnících.

VV-17 směs do sadových mezipásů

vytváří poměrně hustý a přitom málo vzrůstný drn, který velmi dobře snáší extenzivní ošetřování (mulčování) a je suchovzdorný. Na přání zákazníků je možné směs doplnit jetelem plazivým.

VV-18/2 protierozní směs s jílkem mnohokvětým

slouží pro rychlé ozelenění rekultivovaných ploch a pozemků určených pro dočasné zatravnění (např. před zalesněním). Pro trvalé zatravnění je vhodné kombinovat protierozní a parkvou směs.

VV-19/1 komunikační směs

obsahuje kromě suchovzdorných travních druhů také omezený podíl jetele plazivého, umožňující použít směs i pro ozelenění ploch s nekvalitní chudou půdou bez živin (tzv.hlušinou).

VV-19/2 krajinná dálniční směs

má obdobné složení jako RSM směsi pro komunikační trávníky, doporučované německým předpisem Regel-Saatgut-Mischungen. Přídavek 5% diploidního jílku jednoletého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu, později z porostu ustoupí.

VV-19/3 komunikační směs s kostřavou rákosovitou

je určena pro ozeleňování extenzivních ploch, na kterých je hluboký ale nekvalitní jílový či kamenitý substrát a nízká hladina spodní vody. Směs vytváří vzrůstnější porost s hrubší texturou.

VV-20 parková směs

se používá na rychlé zatravnění ploch ohrožených erozí půdy či zaplevelením vytrvalými plevely. Slouží také k rekultivacím poškozených travních porostů a pro zakládání krajinných a parkových trávníků, u kterých se předpokládá rekreační využití (koupaliště, travnaté cesty, parkoviště…).

Pro založení krajinných trávníků lze použít také osivo okrasných směsí VV-1, VV-3/1 nebo VV-3/2, charakter krajinných trávníků mají i golfové směsi VV-12/1, VV-12/2 a zejména směs pro rafy VV-15.

Novinky 2018


Nové směsi řady „VV“

V roce 2018 jsme základní nabídku našich směsí rozšířili o dvě novinky, které jsme až dosud vyráběli pouze na zakázku podle přání konkrétních odběratelů:

VV-8/2 směs pro renovaci ligových trávníků se svým druhovým složením (90% jílku vytrvalého a 10% lipnice luční) shoduje se směsí VV-9/1 pro dosev hřišť, ale odlišuje se od ní výběrem odrůd a partií osiv. Do směsi VV-8/2 jsme zařadili pět špičkových odrůd jílku vytrvalého, které vynikají vysokou odolností vůči zátěži, rychlou regenerací po poškození a hustotou vytvářeného drnu. Doplněk směsi tvoří úzkolistá a velmi hustá odrůda lipnice luční.

Při výběru vhodných partií osiv jsme se nespokojili s běžně používanou tzv. EU kvalitou. Všechna osiva použitá ve směsi VV-8/2 mají deklarovanou čistotu 00, jsou tedy prostá plevelů i příměsí jiných travních druhů. Nehrozí proto nebezpečí, že by se při dosevu zanesla do kvalitního trávníku semena lipnice roční, lipnice obecné či jiných nepříjemných plevelů. Osiva s takto vysokými parametry jsou ale mírně dražší.

Směs VV-8/2 je určena především pro průběžné dosévání kvalitních nezaplevelených hřišťových trávníků. Předpokládáme ale, že díky svému vynikajícímu odrůdovému složení i vysokým parametrům použitých partií osiv nalezne uplatnění také při zakládání nových hřišť a tréninkových ploch.

VV-17/1 krajinná směs s jetelem plazivým vychází vstříc požadavkům realizačních firem, krajinných architektů, projektantů, sadařů i dalších pěstitelů, kteří si přáli mít k dispozici málo vzrůstnou suchovzdornou a vytrvalou směs s podílem jetelovin. Směs VV-17/1 vychází z oblíbené směsi pro sadové mezipásy VV-17, od které se liší prakticky jen tříprocentním zastoupením jetele plazivého. Probíhající změny klimatických podmínek provázené častějšími obdobími sucha a horka i snaha ekologů ještě výrazněji omezit používání průmyslových hnojiv, povedou v blízké budoucnosti k většímu uplatnění travních směsí s podílem jetelovin i dalších bylin.Novinky v sortimentu odrůd 2018

V roce 2018 jsme obohatili náš sortiment osiv použitých pro výrobu trávníkových směsí řady „VV“ o nové kvalitní odrůdy z domácí i zahraniční nabídky.

 • Eurosport je novou středně zelenou trávníkovou odrůdou jílku vytrvalého od firmy DSV. Vyniká odolností, hustotou drnu, časným vývojem a rychlou regenerací po poškození. Patří proto k absolutní špičce mezi odrůdami určenými pro silně zatěžované hřišťové a rekreační trávníky.
 • Barbions představuje novinku v nabídce odrůd jílku vytrvalého od firmy Barenbrug. Má středně až tmavězelenou barvu a vyniká hustotou i jemností. Odrůda je určena především pro středně intenzivně zatěžované rekreační a parkové trávníky.
 • Jozífek reprezentuje nové větrovské odrůdy jílku vytrvalého s velmi dobrou zimuvzdorností a odolností vůči plísni sněžné. Vytváří trávník středně zelené barvy, značně odolný vůči sešlapávání. Je vhodný do směsí pro parkové, rekreační i hřišťové trávníky.
 • Honzík představuje první temně zelenou větrovskou odrůdu jílku vytrvalého. Má nižší vzrůst, relativně úzké listy a hustý jemný drn, hodí se proto do tmavých rekreačních a parkových trávníků. Uplatnění nalezne i ve směsích pro dosev – dosévaným porostům dodává v létě sytější zbarvení.
 • Barimpala je velmi kvalitní lipnice luční od firmy Barenbrug. Vyniká suchovzdorností a proto malou potřebou závlahy. Je velmi odolná vůči rzím i listovým skvrnitostem a vykazuje mimořádnou čistotu střihu. Po většinu roku má proto velmi pěkný celkový vzhled.
 • Mentor vyšlechtila firma DSV. Odrůda se řadí mezi kostřavy drsnolisté (dříve ovčí), je proto tenkolistá, hustá, tmavě až středně zelená. Vyniká malou náročností na půdní podmínky i intenzitu ošetřování. Uplatní se ve všech typech trávníku s výjimkou hřišťových.

O Větrově

Společnost pro pěstování osiv a sadí SELECTA Praha založila "Horskou stanici Větrov" už v roce 1938 jako pracoviště určené pro šlechtění brambor, obilovin a pícnin. Spolu se stanicí Švamberk a Výzkumnou stanicí zemědělskou v Táboře vytvořil Větrov jihočeské centrum šlechtění pícnin.

Prvý vedoucí stanice ing. Rudolf Peters přešel na Větrov ze ŠS Stupice, odkud si s sebou přinesl rozpracované šlechtitelské materiály. Jejich došlechtěním na Větrově vznikly nejstarší větrovské odrůdy. Různorodost náplně šlechtitelské stanice v počátečním období se odrazila v pestrosti druhů povolovaných odrůd. Do listiny byly zapsány brambory Vlasta, Draga, Květuše a Táborky, oves Šumavský, tuřín bílý Milevský a svazenka vratičolistá Větrovská. Prvé travní odrůdy psárky luční, kostřavy luční i kostřavy červené nesly název Selecty - Větrovská, bojínek luční a trojštět žlutavý byl pojmenovány Větrovský.

Po druhé světové válce se koncepce stanice změnila. Šlechtění brambor bylo předáno na Hrádek u Pacova a nosným programem Větrova se stalo šlechtění obilovin a především pícnin. Současně se v tomto období několikrát změnili vlastníci stanice. Po přechodném začlenění do nově vznikajících státních statků připadl Větrov od roku 1951 pod Ředitelství šlechtitelských a chovatelských stanic V Táboře a o dva roky později ke Krajskému výzkumnému ústavu zemědělskému v Táboře.

K výraznému zlomu ve vývoji stanice dochází po roce 1956, kdy se Větrov stává součástí Krajského semenářského podniku Tábor. Prohlubuje se orientace stanice na šlechtění pícnin a Větrov je od roku 1962 pověřen funkcí "hlavní specializované stanice pro pícniny" s úkolem koordinovat činnost všech československých pícninářských pracovišť. Na stanici vedené touto dobou ing. J. Našincem se zřizují specializované laboratoře ( chemická, fytopatologická, fyziologická, cytologická a semenářská), které zajišťují servisním způsobem rozbory pícnin pro ostatní pracoviště. Úroveň odborné práce na Větrově v tomto období je vysoce hodnocena nejen v Československu, ale i v zahraničí.

Výsledkem šlechtitelské činnosti stanice v 60. a 70. letech byly vedle pícních odrůd kostřavy luční Otava a srhy říznačky Milena už i prvé materiály trávníkového charakteru: kostřava červená Extenza a psineček tenký Teno. Na ně brzy navázaly jílek vytrvalý Sport, kostřava červená Rosana a metlice trsnatá Meta, které potvrdily správnost orientace na šlechtění trávníkových materiálů už koncem šedesátých let.

Reforma Osevy roku 1977 přinesla strukturální oddělení šlechtitelské a množitelské činnosti. Větrov byl začleněn do VŠÚP Troubsko  (výzkumného a šlechtitelského ústavu pícninářského), který převzal koordinaci šlechtitelské činností a zajišťování některých laboratorních testů. Větrov se v rámci dělby práce a prohlubující se specializace jednotlivých pracovišť zaměřil výhradně na šlechtění trav pro trvalé travní porosty a pro trávníkové účely. Šlechtění obilovin na Větrově skončilo povolením odrůdy ovsa Orlík, rozpracované šlechtitelské materiály jetele lučního (budoucí odrůda Tábor) byly předány ŠS Červený Dvůr. Mezinárodní trojstranná spolupráce ve šlechtění trav mezi NDR, PLR a ČSSR, které se ŠS Větrov aktivně zúčastnila, přispěla k rozšíření spektra výchozích šlechtitelských materiálů a tím i k výtvorem nových odrůd. Na přelomu 80. a 90. let byly do listiny povolených odrůd zapsány srhy říznačky Dana a Zora, bojínek luční Sobol a jílek vytrvalý Algol. Sortiment větrovských trávníkových odrůd byl doplněn o metlice trsnaté Kometa a Sibir. Řada dalších materiálů pícního i trávníkového charakteru je ověřována ve státních odrůdových zkouškách.

Při privatizaci v roce 1995 se Šlechtitelská stanice Větrov stala součástí Osevy UNI, a.s. Choceň.

Kontakt

Šlechtitelská stanice Větrov

 • Větrov 51, 399 01 Nadějkov
 • (mapka)
 • souřadnice pro GPS navigaci: GPS 49°30’58.79“N 14°27’59.57“E
 • e-mail: vetrov.stanice/osevauni.cz
 • tel.: 381 272 101, 381 272 137
 • fax: 381 272 172

ředitelství: